Aan het peinzen...

Vrijheidsroutes door Amsterdam

Tegelroutes

Amsterdam kende in de zeventiende-eeuw een relatief grote pers- en geloofsvrijheid. Dat trok vrijdenkers uit heel Europa aan, zoals Descartes. Locke, Hobbes en Comenius, die in Amsterdam woonden of er hun boeken publiceerde. Sinds 2019 liggen er 10 tegels in de stoep van Amsterdam centrum om hen, en de enorme invloed die zij hadden, te memoreren. Gratis audiotours vertellen over de achtergrond van de locaties en de citaten, ook kom je meer te weten over de invloed van de denkers.

Zie: https://www.vrijheidvanamsterdam.nl/tegelroutes. Als je liever wilt wandelen met een gids, kijk dan in de agenda. De verhalen laten je totaal anders naar Amsterdam kijken!

Spinozaroute

Fiets langs 11 Spinozabanken, vernoemd naar de belangrijkste vrijdenker van Amsterdam. De banken memoreren dat Spinoza in zijn dagen een gedurfde opvatting over de mens had, namelijk dat deze onderdeel van de natuur is. Wetenschappers zoals Robbert Dijkgraaf denken daar vrij over na, en reageren op experts van Artis over dieren en planten die leven in de stadsnatuur waar de bank staat.

Zie: https://www.vrijheidvanamsterdam.nl/spinozaroute