Aan het peinzen...

Vrijdenken is niet vanzelfsprekend en moet altijd bevochten worden